ПСИХОЛОГ ЈУ ОШ "Бранко Радичевић" Бања Лука

ПСИХОЛОГ

ПСИХОЛОГ: Натали Санковић-Марић, дипломирани психолог

Драги ученици и родитељи!

На овим страницама ћу вам укратко рећи шта и са ким ради психолог у школи како бисте што боље били упознати са мојом улогом а самим тим и правовремено затражили помоћ уколико се укаже потреба за њом…

Шта и са ким ради психолог у школи?

Школска психологија је дисциплина која користи сазнања и методе из осталих психолошких области у контексту рада у школи и начина функционисања свих актера у процесу школовања.

У основној школи   психолог ради у случној служби школе, као стручни сарадник.

Најчешћи корисници услуга школског психолога су прије свега ученици али и наставници, учитељи и родитељи, а све активнопсти које психолог са свим поменутим актерима обавља су у функцији бољег разумјевања ученика и њихових потреба и понашања,у циљу постизања задовољства и добробити ученика. Приоритет су нараво ученици и тежња да науче да максимално развију своје потенцијале а да уз то одрже психолошко здравље.

Код психолога ученици долазе самостално, на иницијативу наставника или родитеља али и на позив самог психолога.Права сврха одласка код психолога требало би да се огледа у томе да кроз пријатну атмосферу и позитиван контакт, промовишемо пожељна понашања, адекватну мотивацију, адекватно рјешавање проблема, бољи успјех и веће задовољство…

Психолог треба да препозна потешкоћу са којом се сусрео, та да кроз примјену одговарајућих психолошких упитника и тестова, те кроз разговор и опажање препоручи даљње васпитне и образовне поступке за сваког ученика, те да континуирано пружа подршку у савладавању потешкоћа.

Рад са ученицима

 • Психолог у раду са ученицима треба да препознаје индивидуалне потребе ученика те да у складу са њима проводи групне или индивидуалне савјетодавне разговоре.
 • Психолог обавља и процјену ученикових способности – процјена зрелости за полазак у први разред и касније током школовња ( процјена даровитости, процјена у случају школског неуспјеха и сл. )
 • Школски психолог такође дијагностикује специфичне потешкоће у учењу – неадекватне стратегије учења, проблем са концентрацијом и пажњом, мотивацију, разне облике анксиозности… и помаже ученицима у превазилежењу тих проблема и постизању што бољег успјеха. , исто тако препознаје даровите ученике те предлаже програме за развијање њихових потенцијала.
 • Препознаје потешкоће у понашању и вршњачким односима, емоционалне и породичне потешкоће те помаже ученицима да их превладају.
 • Одржава радионице у циљу превенције непожељних облика понашања, јачања самопоуздања, развијање креативноти, јачања социјалне клима у одјељењу.
 • Школски психолог такође проводи психолошке кризне интервенције, а то значи да реагује кад се ушколи догоди насиље, сукоб, трауматски догађај и сл.

Како када и зашто посјетити школског психполога:

–          ако имате емоционални проблем

–          ако имате породични проблем

–          ако имате пубертетски проблем

–          ако имате проблем у комуникацији било са породицом, вршњацима, наставницима

–          ако сте жртва насиља

–          ако имате потешкоће у савладавању наставног градива

–          ако имате проблем у одноима са другима

–          ако желите да потражите савјет

–          ако сте тужни

–          …и још много ако…

Потражите помоћ психолога – то није срамота……

Рад са родитељима

 • Школски психолог кроз савјетодавна и едукативна предавања и индивидуалне разговоре помаже родитељима да препознају индивидуалне потребе ученика, нуди им обрасце понашања у складу са потребама, те им помаже да обезбједе дјетету довољно стимулативно окружење у циљу развијања максимума дјететових способности
 • Помаже родитељима да развију потребне вјештине и начине комуникације и са дјецом и са настваницима и са вањским институцијама које су можда потребне дјетету.
 • Едукује родитеље из развојне уи педагошке психологије
 • Помаже у успостављању партнерских односа родитеља и школе
 • Рад са учитељима и наставницима
 • Школски психолог са наставницима не ради савјетодавне разговоре као са ученицима и родитељима, већ консултативне у смислу помоћи у препознавању развојних и индивидуалних потреба сваког ученика
 • Помаже наставницима идентификовати потешкоће у социјалној клими у разредном колективу, те им помаже у развијању стратегија у превазилажењу истих.
 • Предлаже методе рада који потичу креативност и судјеловање ученика и наставника заједно.
 • Едукују наставнике о новостима из области развојне, когнитивне и педагошке психологије
 • Подстиче толеранцију међу ученицима и наставницима

Остали послови

 • Школски психолог такође има обавезу да ради на себи у смислу стручног усавршавања, рада на истражиањима и слично.
 • Психолог такође обавља и послове као што су вођење документације, писање извјештаја и мишљења и слично.

Веселим се даљњој сарадњи.

Ваш школски психолог

 

КАД СИ МИСЛИЛА ДА НЕ ГЛЕДАМ

– Кад си мислила да не гледам видјела сам како си овјесила мој први цртеж на фрижидер и одмах сам пожељела нацртати још један.

– Кад си мислила да не гледам видјела сам да си нахранила напуштену мацу и научила сам да требам бити добра према животињама.

– Кад си мислила да не гледам видјела сам како ми припремаш најдражи колач и научила сам да мале ствари у животу могу бити посебне.

– Кад си мислила да не гледам чула сам твоју молитву и знала сам да постоји Бог којем се могу помолити и научила сам вјеровати.

– Кад си мислила да не гледам видјела сам како припремаш оброк и носиш га болесној пријатељици и научила да се сви морамо међусобно помагати.

– Кад си мислила да не гледам видјела сам како бринеш о нашој кући и свима нама и научила сам да морамо бринути о ономе што нам је дато.

– Кад си мислила да не гледам видјела сам како извршаваш своје обавезе и онда кад се не осјећаш добро и научила сам да требам бити одговорна кад одрастем.

– Кад си мислила да не гледам видјела сам сузе у твојим очима и научила сам да смо понекад повријеђени и да је у реду плакати.

– Кад си мислила да не гледам видјела сам да ти је стало и схватила сам да могу бити што гот пожелим за тебе.

– Кад си мислила да не гледам научила сам већину животних лекција које су ми потребне да бих постала потпуна особа.

– Кад си мислила да не гледам видјела сам те и пожељела ти рећи ХВАЛА ТИ ЗА СВЕ што сам видио кад си мислила да не гледам !

crtez-2       psychologist-chair-10th