Упис првачића у школску 2018/19. годину ЈУ ОШ "Бранко Радичевић" Бања Лука

Упис првачића у школску 2018/19. годину

Comments Off on Упис првачића у школску 2018/19. годину

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

                    С обзиром да се ближи, Законом о основном васпитању и образовању, предвиђено вријеме за обављање уписа дјеце дорасле за упис у 1. разред, овом приликом обавјешатавамо родитеље чија дјеца полазе у 1. разред школске 2018/19. године, да је неопходно да до мјесеца априла 2018. године обаве љекарске предгледе дјеце у сврху уписа у 1. разред код љекара гдје су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар, приватна пракса).

                   Поред љекарског прегледа, неопходно је обавити стоматолошки преглед дјетета који можете обавити у стоматолошкој амбуланти која се налази у нашој школи ( или у установама јавног сектора или приватној пракси).

                   Обавјештење о евидентирању дјеце дорасле за упис у 1. разред ће бити истакнуто на вратима школе и на сајту школе у другој половини марта.

                   У I разред уписују се редовно сва дјеца која ће до почетка школске године навршити 6 година (односно закључно са 31. 8. 2018. године навршавају 6 година).

                  У I разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу. Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

                 За  евидентирање дјеце  потребно је имати извод из матичне књиге рођених (родни лист-школа задржава оригинал или овјерену копију),  потврду о пребивалишту коју издаје ЦИПС и љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе, којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу.

               Напомињемо да смо дужни испоштовати Рјешење о уписном подручју основних школа, којим се наглашава које су то граничне улице нашег уписног подручја, као и које су улице унутар самог граничног подручја. Наведено Рјешење је донесено 30.1.2018. године од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, а на основу Закључака Скупштине Града Бања Лука. О наведеном  се можете информисати на  сљедећем линку: Рјешење о уписном подручју.

                                                                                                                 УПРАВА ШКОЛЕ