Обавјештење за родитеље о упису првачића ЈУ ОШ "Бранко Радичевић" Бања Лука

Обавјештење за родитеље о упису првачића

Comments Off on Обавјештење за родитеље о упису првачића

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавјештавају се родитељи да ће се евидентирање дјеце дорасле за упис у I разред обављати у периоду:

  1. 03. 2018. г. (понедјељак)– oд 9.00 до 17.00 часова
  2. 03. 2018. г. (уторак)– од 9.00 до 17.00 часова
  3. 03. 2018. г. (сриједа)– од 9.00 до 17.00 часова
  4. 03. 2018. г. (четвртак)- од 9.00 до 17.00 часова
  5. 03. 2018. г. (петак) од 9.00 – 17.00 часова.

У I разред уписују се редовно сва дјеца која ће до почетка школске године навршити 6 година (односно до 31. 8. 2018. године).

У I разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу. Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

Приликом евидентирања потребно је имати извод из матичне књиге рођених (родни лист-школа задржава оригинал или овјерену копију) и потврду о сталном мјесту боравка коју издаје ЦИПС.

Напомињемо да смо дужни испоштовати Рјешење о  уписном подручју основних школа,  којим  се наглашава које су то граничне улице нашег уписног подручја, као и које су улице унутар самог граничног подручја. Наведено Рјешење је донесено 30.1.2018. године од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, а на основу Закључака Скупштине Града Бања Лука.

 

Бања Лука, 05. 03. 2018. год.                                                                            УПРАВА ШКОЛЕ